Jokamiehenoikeudet

Muistathan Jokamiehenoikeudet myös Oravareitillä liikkuessasi

Jokamiehenoikeudet takaavat kaikille Suomessa oleskeleville oikeuden nauttia ja käyttää luontoa riiippumatta siitä, kuka omistaa alueen tai on sen haltija. Jokamiehenoikeuksista nauttimiseen ei tarvita maanomistajan lupaa eikä siitä tarvitse maksaa. Jokamiehenoikeutta käyttämällä ei kuitenkaan saa aiheuttaa haittaa tai häiriötä. Jokamiehenoikeudet ovat yleisesti hyväksytty maan tapa, ja ne perustuvat eri lakeihin. Jokamiehenoikeudet koskevat myös ulkomaalaisia.

Saat

 • Liikkua jalan, hiihtäen tai pyöräillen luonnossa muualla kuin pihamaalla sekä muilla kuin sellaisilla pelloilla, niityillä tai istutuksilla, jotka voivat vahingoittua kulkemisesta.
 • Oleskella tilapäisesti alueilla, missä liikkuminenkin on sallittua – voit esimerkiksi telttailla suhteellisen vapaasti, kunhan pidät huolen riittävästä etäisyydestä asumuksiin.
 • Poimia luonnonmarjoja, sieniä ja kukkia.
 • Onkia ja pilkkiä sekä veneillä, uida ja peseytyä vesistössä sekä kulkea jäällä.

Et saa

 • Aiheuttaa häiriötä tai haittaa toisille.
 • Häiritä tai vahingoittaa lintujen pesiä ja poikasia.
 • Häiritä poroja ja riistaeläimiä.
 • Kaataa tai vahingoittaa kasvavia puita, ottaa kuivunutta tai kaatunutta puuta, varpuja, sammalta tms. toisen maalta.
 • Tehdä avotulta toisen maalle ilman pakottavaa tarvetta.
 • Häiritä kotirauhaa esimerkiksi leiriytymällä liian lähelle asumuksia tai meluamalla.
 • Roskata ympäristöä.
 • Ajaa moottoriajoneuvolla maastossa ilman maanomistajan lupaa kalastaa ja metsästää ilman asianomaisia lupia.