reittiselostus

Reitillä eteneminen ja taukopaikat

Reitistä on saatavilla 10€ hintainen vedenkestävä painettu kartta. Painetussa kartassa tarkemmat tiedot vesiluontopolun opastauluista, koskiosuuksista, reittiselostus, tietoja reitin palveluista yhteystietoineen sekä yleisiä ohjeita luonnossa liikkumiseen.

Reittikartta

Oravareitti

Juva - Partala - Sulkava

JUVA (JUVA CAMPING) - JUKAJÄRVI - TOIVIO (POLVIJOKI)

Reitin lähtöpiste on Juva Camping (os. Poikolanniementie 68, 51900 Juva), josta on n. 8 kilometriä järvimelontaa Jukajärveä pitkin reitin ensimmäiselle taukopaikalle (Haravaniemi, sääsuojallinen).

Järven eteläpäästä alkaa ensimmäinen jokiosuus, Polvijoki. Polvijoen (noin 5,5 km) alkupäässä maantiesillan takana on pato, jonka ohi kanootti on kannettava oikealta, veteen lasku padon jälkeen. Joen leveys on noin 10 metriä ja pudotus 4 metriä. Joen alkuosassa on pieni koski, jonka vesitilanne saattaa olla vähäinen loppukesästä.

Polvijoen varrelle jää Toivion taukopaikka. Taukopaikalta löytyy laavu, käymälä sekä parkkipaikka. Halutessaan Oravareitin voi aloittaa myös Toiviosta paikan ollessa hyvin saavutettavissa myös autolla.

POLVIJOKI - RIEMIÖ - KAPEASALMI - LAAJALAHTI - SOURU (VOIKOSKI JA VOILAMPI)

Polvijoki laskee Riemiöön, jonka pohjoisrannalta löytyy Riemiön taukopaikka. Täältä matka jatkuu Kapeasalmen ja Laajalahden kautta Souruun. Sourun pohjoispäässä on reitin ensimmäinen koski: Voikoski, joka on noin 200 metriä pitkä, vuolas ja helppo.

Voikoskea seuraa Voilampi, jonka päässä on pieni saari. Saaren takana on taukopaikka Souru, johon saavutaan saaren OIKEALTA puolelta. Huomioithan, että taukopaikka tulee yllättäen. Sourun taukopaikalla on laavu.

VARO viereisen Karikosken patojen aiheuttamia virtauksia. Saarelta matka jatkuu oikealle pitkin vanhaa tukinuittokanavaa (noin 500 metriä).

SOURU - KARIJOKI - KAITAJÄRVI - KISSAKOSKI - HYYPIÖNLAHTI - KYRSYÄNJOKI

Reitin seuraava osuus, Karijoki (5 km), on melojan ihanneuoma: vauhdikas ja paria siltaa lukuun ottamatta esteetön. Siltojen ohitus ei kuitenkaan ole vaikeaa.

Jokiosuuden jälkeen reitillä seuraavaksi on pitkä ja kapea Kaitajärvi, jonka kaakkoispäässä on seuraava taukopaikka Oravanpesät palveluineen. Oravanpesiltä reitti jatkuu 600 m pitkälle Kissakoskelle, jossa on pudotusta 1,6 m. Koskessa on hyvä virtaus ja runsaasti vettä. Kissakoski laskee Kyrsyänjärven Hyypiönlahteen.

Hyypiönlahden jälkeen suuntaa kohti Kangassaaren länsirantaa eli lähes suoraan pohjoiseen. Reitti jatkuu järven pohjoispäästä alkavaan Kyrsyänjokeen.

KYRSYÄNJOKI - RASAKANJOKI

Kyrsyänjoessa on 200-300 metriä pituinen voimakasvirtainen koski, jossa aukkopeitteen käyttö kajakissa on suositeltavaa. Kosken loppuosassa on S-mutka.

Kyrsyänjoessa on yhteensä pudotusta 1,9 metriä ja joen loppupäästä vasemmalta puolelta virtaa löytyy Kyrsyän taukopaikka (sääsuojallinen).

Tämän jälkeen reitti jatkuu Hattulaisen itärantaa myöten pohjoiseen kohti Rasakanjokea, joka on 15-20 metriä leveä, runsasvetinen ja virtaukseltaan helppo.

RASAKANJOKI - TIKANJOKI - KAISLANEN - PYÖNIÖNJOKI

Seuraavaksi vuorossa on Tikanjoki, jossa on pudotusta 3 metriä. Tämä aiheuttaa kuohuja maantiesillan alle. Joki on vauhdikas, mutta selvä ja helposti melottava joki, joka polveilee eteläosaltaan aivan rantaan ulottuvien viljelysten lomitse.

Tikanjoki laskee Kaislaseen, joka on lännestä suon ja etelästä peltojen reunustama reheväkasvuinen järvi. Tämän jälkeen seuraa 1,5 kilometriä pitkä rauhallisesti virtaava Pyöninjoki.

PYÖNIÖNJOKI - HALMEJÄRVI - PARTALA (HUTTULANLAHTI)

Pyöninjoki laskee Halmejärveen ja päätyy Hämeensaaren taakse. Saari on kierrettävä vasemmalta, sillä oikeanpuoleinen salmi on ruohottunut. Tästä melonta jatkuu koillis-kulmassa olevan Virransillan maantiesillan alta Huttulanlahteen. Heti sillan jälkeen vasemmalla on taukopaikka Partala.

PARTALA - LOHNANJÄRVI - LOHNANKOSKI - MYLLYLAMPI

Partalan taukopaikan jälkeen reitti vie Lohnanjärvelle, jonka länsirantaa pitkin melotaan Lohnankoskelle. Lohnankoskessa on 300 metrin matkalla 1,6 metriä pudotusta ja muutamia kiviä, joten aukkopeiton käyttö on suositeltavaa. Lohnankoski laskee ruohottuneeseen Myllylampeen.

MYLLYLAMPI - KUHAKOSKI

Myllylammen jälkeinen Kuhakoski on lyhyt ja nopea koski, jossa pudotusta 1,6 metriä ja runsaasti kiviä, joten laskeminen vaatii jonkin verran taitoa. On suositeltavaa nousta maihin oikealle ennen siltaa ja arvioida koski ennen laskemista.

Laskemiseen suositellaan keskimmäistä uomaa. Kanootti on myös mahdollista kantaa kosken ohi, jolloin on rantauduttava ennen siltaa ja kanootin voi kantaa portista alas joelle, jolloin kantomatkaa on noin 50 m. Tai jos mukana on köyttä, kanootin voi uittaa virtaa myöten kosken ohi ja nousta kosken jälkeen takaisin kanoottiin.

KUHAKOSKI - KUHAJÄRVI - HASULA (HASULANJOKI) - MYLLYLAMPI

Alkaa viimeinen järviosuus ennen Sulkavaa. Kuhajärvi päättyy Hasulanjokeen, jossa veden ollessa vähissä on joitakin kiviä pinnassa. Hasulanjoen varrelta oikealta puolen löytyy reitin viimeinen taukopaikka, Hasula (sääsuojallinen). Hasulanjokea seuraa toinen Myllylampi, joka on melko ruohottunut.

MYLLYLAMPI - TIITTALANKOSKI - UITONVIRTA - SULKAVA (VENEILYKESKUS KULKEMUS)

Melonta jatkuu leveää jokisuvantoa pitkin, joka johtaa lyhyeen sekä vauhdikkaaseen Tiittalankoskeen kilometriä ennen Sulkavaa.

Uitonvirta johdattaa Sulkavan kirkonkylään. Reitti päättyy veneilykeskus Kulkemukseen, joka on sillan jälkeen suoraan edessä.

Melojille on varattu laituri laivalaitureiden välissä oikealla rannalla.

Olette saapuneet Saimaalle. Laskua on tullut Jukajärveltä Saimaan Alanteeseen yhteensä 24,3 metriä.

Oravareitti

Ala-Matkus - Partala - Sulkava

Reitti on uusi ja otetaan käyttöön keväällä 2017. Lopullisesti reitin kunnostus saadaan valmiiksi myöhemmin.

Reitin melottavuus pyydetään aina varmistamaan Juva Campingiltä tai Sulkavan Oravanpesiltä. Reitillä on vielä joitakin heikommin melottavia osuuksia.

ALA-MATKUS - PARTALA - SULKAVA

Reitin lähtöpiste on Ala-Matkus, jonne on 2,6 km valtatieltä 5. Melomaan lähdetään alittaen Pakinmaantie. Lähtöpaikalla on laiturit helpottamassa vesille lähtöä.

Rantautumispaikka on Konnusjoen laavulla, jossa on myös tulentekomahdollisuus ja käymälä.

Kun Konnusjoen laavulta on matkattu 3,3 km, saavutaan Konnusjoensuon kodalle. Konnusjoensuon kodalta noin 10 km päässä on mylly (JU215), jossa kanootti tulee kantaa. Pian myllyn jälkeen alitetaan valtatie 14 meloen. Alituksen jälkeen on noin 4 km pitkä järviosuus Iso-Kontusella. Kontusenkosken kautta saavumme Syrjä-Keskoselle, josta melotaan kohti etelää n. 0,5 km.

Heti joen alkuosuudella on Melasenkoski. Lyhyessä koskessa on melko voimakas virta, joten esteetön kulku on turvallisuussyistä paras varmistaa ennen laskua.

Jokimaisen kapean osuuden jälkeen aukeaa Melanen, jonka toisiaan lähellä olevat vastarannat ohjaavat melojan Hirmujoelle. Reilun kilometrin päässä edessä olevasta melko vauhdikkaasta Hirmukoskesta varoittaa matalat pohjapatokiveykset.

Ennen Hirmujoen Rapiontien maantiesiltaa (SU200) rantaudutaan vasemmalle puolelle heti punaisen talon jälkeen. Tästä tulee kanootti nostaa kuivalle maalle ja kantaa tien yli.   -  VARO AUTOLIIKENNETTÄ!

Tien toisella puolella takaisin joen rantaan johtaa kapea polku n. 100 m.

Reitti jatkuu leppoisasti alajuoksuun meloen, jylhiä rantoja ihaillen Murtoselle. Noin 1,5 kilometrin päässä reitti kulkee maantiesillan ali Rekolansalmen läpi Halmejärveen.

Tässä reitti yhtyy olemassa olevaan Oravareittiin, ja melonta jatkuu Halmejärven koilliskulmassa olevaan Partalan taukopaikkaan. Tähän on reitin lähtöpisteestä Ala-Matkuksesta noin 36 km. Paikka toimii myös nouto- ja huoltopisteenä.